In de gemeente Son & Breugel was sinds 1783 één brandspuit aanwezig voor het hele dorp.
In het boek ‘van oudsher een kruispunt van wegen’ is te lezen dat er in de gemeente Son & Breugel sinds 1783 één brandspuit aanwezig was voor het hele dorp. Als er in een afgelegen gehucht brand uitbrak, kon de brandspuit onmogelijk op tijd aankomen. In 1840 werd daarom een tweede exemplaar aangeschaft, zodat ook in Breugel een spuit aanwezig was. De brandblusmiddelen die de gemeente toen ter beschikking had, bestonden toen uit twee brandspuiten twee leren slangdarmen, een linnen watergeleider, drie linnen schilden, drie ladders, twintig emmers en drie lantaarns.