Inzetten
Twitter
Twitter
Er deed zich een fout voor

Oeps, er is een fout opgetreden. Excuses voor het ongemak. Als deze fout blijft aanhouden, aarzel dan niet en vertel het ons.

Er deed zich een cachefout voor


Eindhoven, zaterdag 23 november 2013 - Al jaren wordt er over gesproken en vergaderd, maar op 1 januari 2014 is het dan toch echt zover. Vanaf die datum zullen alle 21 brandweerkorpsen in de regio deel uitmaken van één en dezelfde organisatie: de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).

Het omvormen van de brandweerkorpsen tot één club, die werkt voor een hele regio, is vorig jaar wettelijk vastgelegd. Uitgangspunt is een 'gelijk brandveiligheidsniveau' voor alle 730.000 inwoners van de regio. De vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam toonden aan dat er nogal wat schortte aan de rampbestrijding. Onder meer het naast elkaar bestaan van meerdere gemeentelijke brandweerkorpsen en het ontbreken van een hiërarchische structuur speelde een effectieve brandbestrijding parten. Al jaren wordt daarom door Den Haag gepleit voor regionalisering.

image-4110442

Overgangsjaar

Het jaar 2014 geldt als een overgangsjaar, onder meer omdat de discussie over de financiering nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Ook moet het algemeen bestuur – de 21 burgemeesters – nog het pakket met standaard brandweertaken vastleggen. In maart 2014 moet het onderzoek door een werkgroep hiernaar afgerond zijn. Gemeenten die niet tevreden zijn over dat standaardpakket kunnen eventueel extra dienstverlening inkopen. Ook naar de samenstelling van dat pluspakket loopt nog een onderzoek. De omvang van de bemanning van een brandweervoertuig – vier of zes personen – zou er bijvoorbeeld in kunnen worden opgenomen, of het langer instandhouden van een brandweerpost.

Samenwerking

De regiobrede samenwerking moet de nodige efficiencywinst opleveren. Als een bezuinigingsproject moet de regionalisering zeker niet beschouwd worden, zegt woordvoerster Lies Janssen van de Veiligheidsregio. De winst zit 'm in samenwerking. "Beter samenwerken zorgt voor meer slagkracht, daarnaast kun je op grotere schaal beter van elkaar leren." De gemeentelijke brandweren worden opgeheven per 1 januari. De circa 850 vrijwilligers, nu nog in dienst van 19 gemeenten, vallen dan voortaan onder de Veiligheidsregio. Voor alle vrijwilligers gaat dezelfde cao gelden. Nu nog zijn er in de 21 gemeenten de nodige verschillen, met name ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden. De beroeps brandweerlieden (Eindhoven en Helmond) werden eerder al opgenomen in de nieuwe organisatie.

 

 
Inloggen (leden)Zoeken
Twitter
No tweets found.
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner